Naše nové systémy na výstave Security Bratislava

 

Na výstave SECURITY Bratislava 2022 budú mať svoju premiéru dva úplne nové systémy zamerané na zvukový monitoring v priestoroch miest a obcí. Obidva systémy sú určené predovšetkým pre mestské a obecné polície.

  1. Zvukový detekčný systém T-CITYSOUND určený na včasné rozpoznanie rizika (v kombinácii s kamerovým systémom).

  2. Zvukový screeningový systém T-SOUND SCREENER - určený na odhaľovanie porušovateľov nočného kľudu.

Jedná sa o originálne riešenia, ktoré vyvinula slovenská spoločnosť T-Global s.r.o. Spoločnosť T-Global už niekoľko rokov vyvíja špecifické softvérové aplikácie a systémy, ktoré sú zamerané na zvukový monitoring prostredia.
Podrobnejšie informácie o systémoch nájdete v prospektoch:

Vyššie uvedené systémy bude spoločnosť T-Global vystavovať vo svojom stánku počas trvania výstavy SECURITY Bratislava 2022.

Zvlášť dávame do pozornosti sprievodnú akciu výstavy a to „Medzinárodné sympózium Akadémie Policajného zboru“ (v prvý deň výstavy 12.9.2022) v rámci ktorého odznie aj prednáška na tému „Zvukový monitoring – nový prvok v oblasti bezpečnosti miest a obcí“.

Podrobné informácie o výstave SECURITY Bratislava 2022 nájdete na securitybratislava.sk.

T-Global - inovatívne riešenia

T-Global

Spoločnosť T-Global vyvíja a dodáva aplikačný softvér využívajúci špecifické vlastnosti termovíznych a termografických kamier. Softvér je určený predovšetkým pre protipožiarnu prevenciu a detekciu, priemysel, výskum a vývoj, ochranu a bezpečnosť.

T-Global je členom skupiny Plettac Systems.

Kontakt

 T-Global s.r.o.
 Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín
sales(at)tglobal.eu
 +421 43 3211 441