Kamery do vysokých teplôt

Ponúkame kamery schopné pracovať v prostredí s vysokými teplotami (do 2000°C). Kamery umožňujú operátorovi priamo sledovať technologický proces a tak významnou mierou prispieť k zabezpečeniu kvality výroby. Okrem toho môže operátor pomocou obrazu z kamier včas rozpoznať poruchu výrobného zariadenia alebo bezpečnostné riziko (hrozba technickej havárie, požiar).

Kamera do 400°C

Kamera do 400°C

Kamera vhodná pre náročné aplikácie v priemysle. Teleso kamery z nehrdzavejúcej ocele má dvojitú komoru pre obeh chladiacej kvapaliny. Predná príruba má priezor zo skla odolávajúceho vysokým teplotám.

Viac informácií

Kamerová zostava do 2000°C

Kamerová zostava do 2000°C

Kamera vhodná pre extrémne náročné aplikácie. Teleso kamery vyrobené zo žiaruvzdornej ocele má niekoľko komôr pre obeh chladiacej kvapaliny a chladiaceho vzduchu. Súčasťou kamerovej zostavy je výsuvný mechanizmus s vlastnou riadiacou jednotkou.

Viac informácií

Termografická kamera do 400°C

Termografická kamera do 400°C

Možnosť sledovania teplotného procesu termografickou kamerou otvára nové možnosti sledovania výrobných procesov. Termografická kamera dokáže okrem zobrazenia pozorovaného objektu poskytnúť aj informácie o jeho teplote.

Viac informácií

T-Global - inovatívne riešenia

T-Global

Spoločnosť T-Global vyvíja a dodáva aplikačný softvér využívajúci špecifické vlastnosti termovíznych a termografických kamier. Softvér je určený predovšetkým pre protipožiarnu prevenciu a detekciu, priemysel, výskum a vývoj, ochranu a bezpečnosť.

T-Global je členom skupiny Plettac Systems.

Kontakt

 T-Global s.r.o.
 Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín
sales(at)tglobal.eu
 +421 43 3211 441