Video monitoring zariadení vo výbušnom prostredí (Ex)

Niektoré výrobné, prepravné a skladovacie procesy je nutné vykonávať v podmienkach, kde existuje riziko úniku horľavých plynov, alebo výskytu horľavého prachu. Zmiešaním týchto horľavých látok so vzduchom (kyslíkom) vznikajú výbušné zmesi, ktoré môžu byť veľmi nebezpečné. Výbušné prostredie sa bežne vyskytuje v ropnom a plynárenskom priemysle, pri ťažbe a preprave uhlia, v chemickom, drevárskom a potravinárskom priemysle.

Video monitoring of facilities in explosive environment

Video monitoring of facilities in explosive environment

Video monitoring of facilities in explosive environment

Video monitoring of facilities in explosive environment

Video monitoring of facilities in explosive environment

Video monitoring of facilities in explosive environment

CCTV a termálne kamery pre použitie vo výbušnom prostredí (Ex)

Ponúkame široký sortiment priemyselných kamier a príslušenstva s atestom pre výbušné prostredie.

Viac informácií

T-Global - inovatívne riešenia

T-Global

Spoločnosť T-Global vyvíja a dodáva aplikačný softvér využívajúci špecifické vlastnosti termovíznych a termografických kamier. Softvér je určený predovšetkým pre protipožiarnu prevenciu a detekciu, priemysel, výskum a vývoj, ochranu a bezpečnosť.

T-Global je členom skupiny Plettac Systems.

Kontakt

 T-Global s.r.o.
 Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín
sales(at)tglobal.eu
 +421 43 3211 441