Naše nové systémy na výstave Security Bratislava

 

Na výstave SECURITY Bratislava 2022 budú mať svoju premiéru dva úplne nové systémy zamerané na zvukový monitoring v priestoroch miest a obcí. Obidva systémy sú určené predovšetkým pre mestské a obecné polície.

  1. Zvukový detekčný systém T-CITYSOUND určený na včasné rozpoznanie rizika (v kombinácii s kamerovým systémom).

  2. Zvukový screeningový systém T-SOUND SCREENER - určený na odhaľovanie porušovateľov nočného kľudu.

Jedná sa o originálne riešenia, ktoré vyvinula slovenská spoločnosť T-Global s.r.o. Spoločnosť T-Global už niekoľko rokov vyvíja špecifické softvérové aplikácie a systémy, ktoré sú zamerané na zvukový monitoring prostredia.
Podrobnejšie informácie o systémoch nájdete v prospektoch:

Vyššie uvedené systémy bude spoločnosť T-Global vystavovať vo svojom stánku počas trvania výstavy SECURITY Bratislava 2022.

Zvlášť dávame do pozornosti sprievodnú akciu výstavy a to „Medzinárodné sympózium Akadémie Policajného zboru“ (v prvý deň výstavy 12.9.2022) v rámci ktorého odznie aj prednáška na tému „Zvukový monitoring – nový prvok v oblasti bezpečnosti miest a obcí“.

Podrobné informácie o výstave SECURITY Bratislava 2022 nájdete na securitybratislava.sk.

T-Global predstavil svoje produkty na výstave v ParížiZačiatkom decembra 2021 sa v Paríži uskutočnil tradičný veľtrh World Nuclear Exhibition. Spoločnosť T-Global z Dolného Kubína spoločne so švédskym partnerom Ahlberg Cameras AB na veľtrhu predstavili komplexný monitorovací systém, ktorý je určený na zvýšenie bezpečnosti prevádzky jadrových elektrární.Predstavené produkty

T-Multisens Monitoring
Monitorovací systém T-Multisens je určený na nepretržité monitorovanie priemyselnej infraštruktúry a technologických procesov, kde je zvýšené riziko vzniku kritických situácií z dôvodu zlyhania technického zariadenia alebo spôsobených ľudským faktorom.Viac o systéme T-Multisens MonitoringT-Thermal Monitoring
Termografický systém T-Thermal Monitoring je určený na nepretržité sledovanie teplotných dejov a procesov, ktoré sa vyskytujú na povrchu pozorovaných objektov a plôch. Systém dokáže rýchlo identifikovať teplotné anomálie pozorovaných objektov a okamžite na ne upozorní obsluhu.Viac o systéme T-Thermal MonitoringT-Sound Monitoring
Systém T-Sound Monitoring je určený na nepretržité akustické monitorovanie kritickej a technickej infraštruktúry, vrátane strojov a zariadení. Cieľom monitoringu je včas zachytiť zvukové anomálie, ktoré sú jedným z príznakov blížiacej sa technickej poruchy (abnormálny hluk, pískanie, syčanie a pod.).Viac o systéme T-Sound MonitoringTermografická kamera do radiačného prostredia Ahlberg IR40
Prvá kombinovaná termografická a vizuálna kamera na svete, ktorá bola vyvinutá pre aplikácie v jadrových zariadeniach. Je určená hlavne na včasnú identifikáciu teplotných anomálií kritických zariadení. V spojení so systémom T-Thermal Monitoring dáva operátorom včasné varovanie pred nežiaducim správaním pozorovaného zariadenia. Termografický senzor sníma pozorovaný objekt v infračervenom spektre a zároveň meria jeho povrchovú teplotu. Vizuálny senzor pomáha operátorovi s orientáciou v monitorovanom priestore.

T-Global - pomáhame zlepšovať bezpečnosť v priemysle

Nami predstavené systémy zaujali návštevníkov predovšetkým svojou komplexnosťou, dizajnom a unikátnymi vlastnosťami, využiteľnými v prostredí s jadrovým žiarením.

Výstava bola pre nás významným medzníkom a zároveň aj silným impulzom. S návštevníkmi našej expozície sme absolvovali mnoho zaujímavých rokovaní. Veríme, že niektoré z nich nám prinesú nové obchodné príležitosti. Osobné stretnutia s odborníkmi pracujúcimi v jadrovom priemysle boli zároveň novou inšpiráciou pre vývoj našich produktov.

OZNAM

Organizačné zmeny v spoločnostiach T-Global s.r.o. a Plettac Systems s.r.o. od 01/2022

S potešením Vám chceme oznámiť, že s platnosťou od 1. januára 2022 prechádzajú všetky obchodné aktivity spoločnosti Plettac Systems s.r.o. na novú spoločnosť T-Global s.r.o. Rozhodnutie o zmene prijali riadiace orgány obidvoch spoločností na valnom zhromaždení v októbri 2021.

Cieľom organizačnej zmeny je podpora novej obchodnej stratégie, ktorá orientuje ponuku spoločnosti T-Global do segmentu priemyselnej bezpečnosti. Pre tento segment sme v priebehu niekoľkých rokov vyvinuli vlastné softvérové riešenia, ktoré si postupne našli uplatnenie vo viacerých náročných projektoch.

Našou novou ambíciou je preniknúť na medzinárodné trhy. Potenciálnych zákazníkov chceme zaujať nielen ponukou vlastných originálnych produktov, ale aj zaujímavými technickými riešeniami a kvalitnými službami.

Od januára 2022 sa vydávame na novú cestu. Cestu, na ktorej nás čakajú nové výzvy a náročné ciele. Veríme, že spolu s Vami bude naša cesta úspešná.

Ing. Ivan Dudáš
CEO, T-Global s.r.o.

Dôležitá informácia

Všetkým obchodným partnerom zároveň oznamujeme, že s platnosťou od 01.01.2022 spoločnosť T-Global s.r.o. preberá všetky záväzky spoločnosti Plettac Systems s.r.o. plynúce z jej doterajšej obchodnej činnosti. Zjednodušene povedané, mení sa len názov spoločnosti, adresa a osoby, s ktorými ste boli doteraz v kontakte, ostávajú nezmenné.

Ešte raz ďakujeme za podporu. Ceníme si vaše partnerstvo a tešíme sa, že vám budeme môcť naďalej poskytovať inovatívne produkty a zaujímavé riešenia.

Pripravujeme sa na výstavu v Paríži

Na výstave WNE Paríži chceme predstaviť naše monitorovacie systémy.

S potešením Vám chceme oznámiť, že spoločne s našim švédskym partnerom Ahlberg Cameras AB pripravujeme našu prvú účasť na veľtrhu World Nuclear Exhibition 2021 v Paríži. Veľtrh sa bude konať v dňoch 30.11. až 2.12.2021.

Na veľtrhu zameranom na jadrovú energetiku predstavíme vlastné softvérové aplikácie a systémy, ktoré sú určené na zvýšenie bezpečnosti prevádzky jadrových zariadení.

V prípade záujmu Vás radi privítame v našom stánku (č.C62, hala 7).

Viac informácií www.world-nuclear-exhibition.com.

Nová TG. dohľadová kamera

Prehľadová PODVODNÁ KAMERA 200 HD na kontrolu manipulácie s jadrovým palivom.

Ahlberg Cameras uvádza na trh kameru Mast Camera 200 HD, ktorá zákazníkom ponúka vyššiu kvalitu obrazu v rozlíšení 1080p HD. Rovnako ako jeho predchodca, aj Mast Camera 200 HD je určená na trvalú inštaláciu na stožiar tankovacieho stroja BWR. Mast Camera 200 HD umožňuje operátorovi stroja prečítať sériové číslo na hornej spojovacej doske / držadle. Tiež pomáha operátorovi vidieť spodnú spojovaciu dosku / oblasť kužeľa pri vedení paliva späť cez horné vedenie.

Stožiarová kamera 200 HD môže byť jednoducho začlenená do už existujúceho stožiarového kamerového systému. Ak už používate starší model kamery Ahlberg, tak novú kameru môžete použiť namiesto nej. Mechanické rozhranie, napájací kábel a ovládač starej kamery sú s novou kamerou kompatibilné. Jednoduchá a rýchla výmena umožní operátorom okamžite získať vynikajúci obraz.

T-Global - inovatívne riešenia

T-Global

Spoločnosť T-Global vyvíja a dodáva aplikačný softvér využívajúci špecifické vlastnosti termovíznych a termografických kamier. Softvér je určený predovšetkým pre protipožiarnu prevenciu a detekciu, priemysel, výskum a vývoj, ochranu a bezpečnosť.

T-Global je členom skupiny Plettac Systems.

Kontakt

 T-Global s.r.o.
 Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín
sales(at)tglobal.eu
 +421 43 3211 441