Monitorovanie hluku stroja

Automatická detekcia zvukových zmien

Správne pracujúci stroj alebo zariadenie generuje vo svojom okolí charakteristický zvuk (hlukové pozadie). V prípade poruchy stroja sa väčšinou mení aj jeho zvuk. Niekedy sú zmeny náhle a ľahko rozpoznateľné. Častokrát je ale zmena len pozvoľná (aj niekoľko týždňov) a pre človeka prakticky nerozpoznateľná. Citlivé monitorovacie systémy dokážu rozpoznať aj pomalé zmeny hlukového pozadia a včas upozorniť operátora na možné riziko vzniku poruchy.

Iným príkladom zmeny zvukového pozadia sú poruchy vysokotlakových potrubí a armatúr (únik plynu, paliva, chemikálie, pary a pod.). Neočakávaný únik nebezpečného média môže byť dokonca príčinou vážnych priemyselných havárií.

Zvukové monitorovacie systémy môžu znížiť riziko vzniku neočakávaných porúch na minimum. Monitorovaním a včasným rozpoznaním zvukových anomálií je možné účinne zabrániť vzniku nebezpečných situácií a minimalizovať tak riziko vzniku veľkých škôd.

Systém T-Sound Monitoring je navrhnutý tak, aby monitoroval zvukové pozadie strojov a automaticky detekoval zmeny zvuku.
T-Sound Monitoring dokáže identifikovať problém skôr, než nastane nebezpečná situácia.

Viac o systéme T-Sound Monitoring

 

Prevencia je lacnejšia ako spôsobené škody!

 

 

Viac o systéme T-Sound Monitoring

T-Global - inovatívne riešenia

T-Global

Spoločnosť T-Global vyvíja a dodáva aplikačný softvér využívajúci špecifické vlastnosti termovíznych a termografických kamier. Softvér je určený predovšetkým pre protipožiarnu prevenciu a detekciu, priemysel, výskum a vývoj, ochranu a bezpečnosť.

T-Global je členom skupiny Plettac Systems.

Kontakt

 T-Global s.r.o.
 Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín
sales(at)tglobal.eu
 +421 43 3211 441