T-Global referencie

Referencie

Na trhu pôsobíme už 25 rokov. Počas tejto doby sme realizovali množstvo zaujímavých projektov.

Elektrárne/Energetika

 • AE (atómová elektráreň) Mochovce (SK) - CCTV systém s radiačne odolnými kamerami pre bloky 1, 2, 3, 4 (sledovanie jadrového reaktora a tg. zariadení primárneho okruhu)
 • AE Mochovce (SK) – radiačne odolná kamera na podvodnú inšpekciu reaktorovej nádoby
 • Tepelná elektráreň Nováky (SK) – termografický protipožiarny systém
 • Vodné dielo Čierny Váh (SK) – CCTV dohľadový systém
 • AE Dukovany (CZ) – CCTV systém s radiačne odolnými kamerami pre bloky 1, 2, 3, 4 (sledovanie jadrového reaktora a tg. zariadení primárneho okruhu)
 • AE Černobyľ (UA) – technologický kamerový systém pre monitoring separátora jadrového odpadu
 • AE Rovenskaja (UA) – CCTV systém s radiačne odolnými kamerami, teplotný a zvukový monitoring (sledovanie jadrového reaktora a tg. zariadení v blokoch 1 a 3)
 • AE Chmelnitskaja (UA) – CCTV systém s radiačne odolnými kamerami, teplotný a zvukový monitoring (sledovanie jadrového reaktora a tg. zariadení v bloku 1)
 • AE Fukushima (JP) – subdodávka VMS software pre radiačne odolnú kameru
 • SKB-CLAB (SE), podzemné úložisko jadrového odpadu - špeciálny kamerový systém na sledovanie priestorov skladu a tg. procesov
 • AE Hanford (USA), úložisko jadrového odpadu – špeciálny kamerový systém na sledovanie priestorov skladu a tg. procesov

 

Kontrola technologických procesov

 • KIA Motors (SK) – teplotne odolná kamera na sledovanie tg. procesu (vypaľovacia pec lakovacej linky)
 • VW (SK) – teplotne odolná kamera na sledovanie tg. procesu (vypaľovacia pec lakovacej linky)
 • JAGUAR & LAND ROVER (SK) – teplotne odolná kamera na sledovanie tg. procesu (pec lakovacej linky)
 • TEKO, tepláreň Košice (SK) – protipožiarny systém na báze termografických kamier
 • DUSLO Šaľa, výroba chemikálií (SK) - protipožiarny systém na báze termografických kamier
 • KOSIT Košice (SK)– spaľovňa komunál. odpadu - protipožiarny systém na báze termografických kamier
 • US Steel Košice (SK) – teplotne odolná kamera na sledovanie tg. procesu (výroba ocele)
 • Holcim Rohožník (SK) - teplotne odolná kamera na sledovanie tg. procesu (výroba cementu)
 • Cementáreň Ladce (SK) - teplotne odolná kamera na sledovanie tg. procesu (výroba cementu)

 

Výskum a vývoj

 • RICE Plzeň - výskumné stredisko (CZ) – termografický systém na teplotný monitoring a teplotnú analýzu
 • CERN - Európska organizácia pre jadrový výskum (CH) – subdodávka VMS software k radiačne odolnej kamere
 • Technická univerzita Košice (SK) – dodávka termografických kamier

 

Letecká doprava

 • Letisko Bratislava (SK) – CCTV systém vrátane termovíznych kamier
 • Letisko Poprad (SK) – CCTV systém vrátane termovíznych kamier
 • Letisko Košice (SK) – CCTV systém vrátane termovíznych kamier

Cesty, diaľnice, cestné tunely

 • Bratislavský diaľničný okruh (SK) – kamery a komponenty pre CCTV systém
 • Bratislavský mestský systém (SK) - kamery a komponenty pre CCTV systém
 • Diaľnica D1 (SK) – CCTV systém
 • Diaľnica R1 (SK) – kamery a komponenty pre CCTV systém
 • Cestný tunel Branisko (SK) – CCTV systém
 • Cestný tunel Horelica (SK) – CCTV systém
 • Cestný tunel Sitina (SK) – kamery a komponenty pre CCTV systém
 • Pražský dopravný systém (CZ) - CCTV systém
 • Strahovský cestný tunel (CZ) - CCTV systém
 • Cestný tunel Mrázovka (CZ) - CCTV systém
 • Cestný tunel Klimkovice (CZ) - CCTV systém
 • Cestný tunel Dobrovského (CZ) – kamery a komponenty pre CCTV systém

 

Vodné diela a vodná doprava

 • Vodné dielo Gabčíkovo (SK) – dohľad nad plavebnými komorami
 • Povodie Vltavy (CZ) – sledovanie plavebných komôr

 

Armáda a polícia

 • Polícia SR (SK) – kamerový systém pre obrnené vozidlo s vodným delom
 • Vojenské letisko Sliač (SK) – CCTV systém
 • Armáda Švédskeho kráľovstva (SE) – špeciálny CCTV systém pre mobilné veliteľské kontajnery

 

Ostatné referencie

  • Masarykov onkologický ústav Brno (CZ) – radiačne odolné kamery pre monitorovanie lineárneho urýchľovača
  • Mestské / obecné kamerové systémy - Liptovský Mikuláš, Prešov, Trstená, Čadca, Dunajská Streda, Nové Mesto Nad Váhom, obec Batizovce, obec Zuberec, obec Kopčany, obec Zákopčie, Hlucín, Jeseník, Humpolec
  • Inštitúcie - Múzeum Oravskej dediny, priemyselný park spoločnosti Intrans - BA, KE, ZA, RK , železničné depo Humenné, lyžiarske stredisko Malino Brdo, výrobné priestory spoločností Syrex, BAPE, Nikro

T-Global - inovatívne riešenia

T-Global

Spoločnosť T-Global vyvíja a dodáva aplikačný softvér využívajúci špecifické vlastnosti termovíznych a termografických kamier. Softvér je určený predovšetkým pre protipožiarnu prevenciu a detekciu, priemysel, výskum a vývoj, ochranu a bezpečnosť.

T-Global je členom skupiny Plettac Systems.

Kontakt

 T-Global s.r.o.
 Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín
sales(at)tglobal.eu
 +421 43 3211 441