T-Global - profil spoločnosti

Profil spoločnosti

T-Global je technologická spoločnosť, ktorá si kladie za cieľ zvyšovať úroveň priemyselnej bezpečnosti. Pre rôzne segmenty priemyslu a energetiky ponúkame komplexné riešenia na monitorovanie podmienok fungovania strojov, zariadení a kľúčových komponentov kritických infraštruktúr. Cieľom monitoringu je včas odhaliť nežiadúce zmeny pracovných podmienok a tak znížiť na minimum riziko ich nečakaného zlyhania.

Na trhu pôsobíme od roku 1997*. V našich začiatkoch boli v našej ponuke prevažne kamerové systémy (CCTV). Riešenia, ktoré sme zákazníkom ponúkali, nachádzali uplatnenie v rôznych bezpečnostných aplikáciách pri monitorovaní diaľnic a cestných tunelov, ale aj v armáde. Nemalá časť našich dodávok smerovala do priemyslu a energetiky.

V roku 2005 sme do nášho predajného portfólia zaradili termografické kamery. Od tej doby sme našim zákazníkom začali ponúkať stále žiadanejšie riešenia zamerané na technologickú bezpečnosť.

Od roku 2012 vyvíjame vlastné softvérové aplikácie, ktoré sú súčasťou komplexných riešení určených na monitorovanie technických infraštruktúr a technologických procesov. Naše systémy si našli uplatnenie hlavne v priemysle a energetike, kde monitorujú veľmi dôležité stroje, zariadenia alebo kľúčové časti technickej infraštruktúry.

Riešenia pre rôzne odvetvia priemyslu

 • jadrové elektrárne
 • skladovanie/spracovanie jadrového odpadu
 • energetika
 • ťažba a preprava plynu a ropy
 • spracovanie plynu a ropy
 • chemický priemysel
 • skladovanie chemického odpadu
 • skladovanie komunálneho odpadu
 • skladovanie/spracovanie výbušných materiálov
 • ťažba, preprava a skladovanie uhlia
 • drevospracujúci priemysel
 • výroba papiera
 • výroba gumy

Služby, ktoré vám dokážeme ponúknuť

 • technické posúdenie požiadaviek zákazníka
 • technická podpora vo fáze projektovania
 • návrh systému, tvorba funkčných schém
 • špecifikácia kľúčových komponentov systému
 • dodávka komponentov
 • technická podpora vo fáze inštalácie projektu
 • konečná konfigurácia systému na mieste a uvedenie do prevádzky
 • záručný a pozáručný servis

Naša podpora je zárukou vášho úspechu

Vysoká úroveň know-how, dlhoročné skúsenosti a špecializácia našich zamestnancov sú zárukou, že technické riešenia pre našich zákazníkov budú mať moderný dizajn a špičkovú kvalitu.

Naše poslanie

Vývoj a návrh vysoko efektívnych technických prostriedkov zameraných na ochranu majetku a zdravia ľudí.

* T-Global je členom skupiny Plettac Systems.

T-Global - inovatívne riešenia

T-Global

Spoločnosť T-Global vyvíja a dodáva aplikačný softvér využívajúci špecifické vlastnosti termovíznych a termografických kamier. Softvér je určený predovšetkým pre protipožiarnu prevenciu a detekciu, priemysel, výskum a vývoj, ochranu a bezpečnosť.

T-Global je členom skupiny Plettac Systems.

Kontakt

 T-Global s.r.o.
 Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín
sales(at)tglobal.eu
 +421 43 3211 441