T-Multisens Monitoring

Nepretržité monitorovanie kritickej infraštruktúry - prevencia proti poruchám a poškodeniu.

Monitorovací systém T-Multisens je určený k nepretržitému monitorovaniu priemyselných infraštruktúr a technologických procesov, pri ktorých je zvýšené riziko vzniku kritických situácií z dôvodu poruchy technického zariadenia alebo spôsobených ľudským faktorom.

docks

Ideálna kombinácia funkcií

Monitorovanie v reálnom čase, automatická detekcia

Maximálna funkčnosť systému je dosiahnutá jedinečnou kombináciou rôznych senzorov, termálnych a štandardných kamier a sofistikovaného softvéru. Softvér systému T-Multisens kontinuálne vyhodnocuje prijaté dáta zo senzorov a automaticky detekuje kritické zmeny ich hodnôt. Ak sa nejaká hodnota sledovaného parametra prekročí kritickú prahovú hodnotu, systém okamžite upozorní operátora na potenciálne nebezpečenstvo. Včasné varovanie poskytne operátorovi dostatok času na vykonanie preventívneho opatrenia, ktoré môže eliminovať hroziace nebezpečenstvo a zabrániť tak vysokým škodám.

Možnosti pripojenia senzorov

T-Sensor Manager

Termokamera ako vysoko efektívny senzor teploty

Monitorovací softvér T-Multisens v kombinácii s termokamerami ako teplotnými senzormi sa javí ako efektívna forma monitorovania teploty pre veľké a tvarovo zložité objekty a oblasti. Obzvlášť vhodný je pre vonkajšie aplikácie, kde môžu termálne kamery dosiahnuť vynikajúce výsledky.

Thermal imageThermal imageThermal image

Monitorovací softvér T-Multisens je možné kombinovať s mnohými rôznymi snímačmi, ktoré umožňujú sledovať rôzne fyzikálne a technické parametre vo vybranej oblasti. Softvér poskytuje operátorovi vysoko efektívne detekčné funkcie, napríklad identifikáciu prekročenia nastavenej prahovej hodnoty alebo identifikáciu okamihu, keď dôjde k odchýlke parametra od štandardnej úrovne - jeho zrýchlenie.

Options of sensors connectivity

Functionalities of T-Complex Monitoring

Spätná analýza môže pomôcť operátorovi v kritických okamihoch

Systém je schopný vykonávať nepretržitý záznam (*) hodnôt parametrov, ktoré sú prijímané z pripojených senzorov. Záznamová kapacita závisí od hardvérovej konfigurácie (dni/týždne). Zaznamenané údaje umožňujú vykonať ich analýzu dvoma spôsobmi:

 • Rýchly náhľad na zmeny sledovaného parametra v časovom období bezprostredne pred indikovaným alarmom (graf trendu plus videozáznam). Môže pomôcť operátorovi rýchlo definovať úroveň nebezpečenstva a pomôcť správne rozhodnúť o type preventívnej akcie, ktorá bude v danom okamihu najvhodnejšia.
 • Analýza zaznamenaných údajov (kombinácia grafov trendov s videozáznamom zo zvoleného časového obdobia) umožňuje operátorovi spätne určiť presný začiatok kritického momentu a určiť príčinu nehody.

* Kapacita záznamu závisí od konfigurácie hardvéru (dni / týždne).

Riešenie „všetko v jednom"

Multifunkčná platforma, modulárna koncepcia

Vďaka multifunkčnej platforme a modulárnej koncepcii je možné systém T-Multisens použiť na implementáciu do sektorovo špecifických riešení akejkoľvek veľkosti a zložitosti. Základom systému T-Multisens je centrálny riadiaci systém, ktorý vykonáva hlavnú správu videa a alarmov. K centrálnemu riadiacemu systému je možné pripojiť niekoľko pomocných modulov.

Modular multifunctional platform of the T-Complex

Kľúčové vlastnosti

Vizualizácia informácií
 • živé video (viditeľné spektrum)
 • živé video (infračervené spektrum)
 • zobrazenie nameraných teplôt
 • zobrazenie sledovaných parametrov
 • trendové grafy sledovaných parametrov
Analýza v reálnom čase & detekcia
 • detekcia požiaru
 • detekcia prehriatia
 • detekcia prekročenia prahových hodnôt
 • pohybová detekcia
 • iné formy detekcie
Spätná analýza
 • kontrola poplachových udalostí
 • prehrávanie záznamu z infračervených kamier
 • prehrávanie záznamu z video kamier
 • časová analýza zmien sledovaných parametrov
Možnosti konektivity
 • CCTV kamery
 • termovízne kamery
 • termografické kamery
 • zvukové senzory
 • senzory na sledovanie rôznych parametrov
 • I/O prevodníky
 • sieťoví klienti/používatelia

Monitor of the T-Complex

Riešenia pre rôzne odvetvia

 • atómové elektrárne
 • úložiská/spracovanie jadrového odpadu
 • ťažba a transport ropy a zemného plynu
 • spracovanie ropy a zemného plynu
 • spracovanie/skladovanie chemikálií
 • skládky chemického odpadu

 • skládky komunálneho odpadu
 • prekladiská pre výbušný a toxický materiál
 • ťažba, preprava a skladovanie uhlia
 • spracovanie drevag
 • výroba papiera
 • výroba gumy

 

Vyžiadajte si cenovú ponuku: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Riešenie podľa požiadaviek zákazníka
Sme pripravení navrhnúť pre vás detekčný systém, ktorý bude spĺňať požiadavky vášho projektu. Náš návrh môže obsahovať všetky kľúčové komponenty, ktoré budete potrebovať pre úspešné nasadenie systému (napr. senzory, systém/infraštruktúru na prenos, centrálny riadiaci systém, pracoviská operátorov atď.).

 

Množstvo podporovaných zariadení

Monitorovací systém T-Multisens je navrhnutý tak, aby podporoval rôzne senzory, moduly rozhraní, CCTV a termovízne kamery, špeciálne kamery pre prostredie s vysokou teplotou a jadrovým žiarením, ako aj kamery schválené pre použitie vo výbušnom prostredí.

Thermal imaging camera FLIR A400/A500/A700

Thermal imaging camera FLIR A50/A70

Ahlberg PTZ 100

Ahlberg CCTV95

Thermal imaging camera FLIR A310 pt

Thermal imaging camera FLIR A310 ex

Prevencia je lacnejšia, ako spôsobené škody!

 

inflammables and explosives warehousewood industryimportant military objectsnatural gas and oil extraction

petroleum products storages and distributiondocksnatural gas storage and distributiondocks

electric high voltage substationschemical and petrochemical industrypower plantsolid waste landfills and incinerators

electric high voltage substationsnatural gas storage and distributionimportant military objectsairport

imageimageimageimage

imageimageimageimage

imageimageimageimage

imageimageimageimage

 

Na stiahnutie

pdf T-Multisens brožúra

 

 

T-Global - inovatívne riešenia

T-Global

Spoločnosť T-Global vyvíja a dodáva aplikačný softvér využívajúci špecifické vlastnosti termovíznych a termografických kamier. Softvér je určený predovšetkým pre protipožiarnu prevenciu a detekciu, priemysel, výskum a vývoj, ochranu a bezpečnosť.

T-Global je členom skupiny Plettac Systems.

Kontakt

 T-Global s.r.o.
 Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín
sales(at)tglobal.eu
 +421 43 3211 441