T-Global predstavil svoje produkty na výstave v ParížiZačiatkom decembra 2021 sa v Paríži uskutočnil tradičný veľtrh World Nuclear Exhibition. Spoločnosť T-Global z Dolného Kubína spoločne so švédskym partnerom Ahlberg Cameras AB na veľtrhu predstavili komplexný monitorovací systém, ktorý je určený na zvýšenie bezpečnosti prevádzky jadrových elektrární.Predstavené produkty

T-Multisens Monitoring
Monitorovací systém T-Multisens je určený na nepretržité monitorovanie priemyselnej infraštruktúry a technologických procesov, kde je zvýšené riziko vzniku kritických situácií z dôvodu zlyhania technického zariadenia alebo spôsobených ľudským faktorom.Viac o systéme T-Multisens MonitoringT-Thermal Monitoring
Termografický systém T-Thermal Monitoring je určený na nepretržité sledovanie teplotných dejov a procesov, ktoré sa vyskytujú na povrchu pozorovaných objektov a plôch. Systém dokáže rýchlo identifikovať teplotné anomálie pozorovaných objektov a okamžite na ne upozorní obsluhu.Viac o systéme T-Thermal MonitoringT-Sound Monitoring
Systém T-Sound Monitoring je určený na nepretržité akustické monitorovanie kritickej a technickej infraštruktúry, vrátane strojov a zariadení. Cieľom monitoringu je včas zachytiť zvukové anomálie, ktoré sú jedným z príznakov blížiacej sa technickej poruchy (abnormálny hluk, pískanie, syčanie a pod.).Viac o systéme T-Sound MonitoringTermografická kamera do radiačného prostredia Ahlberg IR40
Prvá kombinovaná termografická a vizuálna kamera na svete, ktorá bola vyvinutá pre aplikácie v jadrových zariadeniach. Je určená hlavne na včasnú identifikáciu teplotných anomálií kritických zariadení. V spojení so systémom T-Thermal Monitoring dáva operátorom včasné varovanie pred nežiaducim správaním pozorovaného zariadenia. Termografický senzor sníma pozorovaný objekt v infračervenom spektre a zároveň meria jeho povrchovú teplotu. Vizuálny senzor pomáha operátorovi s orientáciou v monitorovanom priestore.

T-Global - pomáhame zlepšovať bezpečnosť v priemysle

Nami predstavené systémy zaujali návštevníkov predovšetkým svojou komplexnosťou, dizajnom a unikátnymi vlastnosťami, využiteľnými v prostredí s jadrovým žiarením.

Výstava bola pre nás významným medzníkom a zároveň aj silným impulzom. S návštevníkmi našej expozície sme absolvovali mnoho zaujímavých rokovaní. Veríme, že niektoré z nich nám prinesú nové obchodné príležitosti. Osobné stretnutia s odborníkmi pracujúcimi v jadrovom priemysle boli zároveň novou inšpiráciou pre vývoj našich produktov.

T-Global - inovatívne riešenia

T-Global

Spoločnosť T-Global vyvíja a dodáva aplikačný softvér využívajúci špecifické vlastnosti termovíznych a termografických kamier. Softvér je určený predovšetkým pre protipožiarnu prevenciu a detekciu, priemysel, výskum a vývoj, ochranu a bezpečnosť.

T-Global je členom skupiny Plettac Systems.

Kontakt

 T-Global s.r.o.
 Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín
sales(at)tglobal.eu
 +421 43 3211 441