OZNAM

Organizačné zmeny v spoločnostiach T-Global s.r.o. a Plettac Systems s.r.o. od 01/2022

S potešením Vám chceme oznámiť, že s platnosťou od 1. januára 2022 prechádzajú všetky obchodné aktivity spoločnosti Plettac Systems s.r.o. na novú spoločnosť T-Global s.r.o. Rozhodnutie o zmene prijali riadiace orgány obidvoch spoločností na valnom zhromaždení v októbri 2021.

Cieľom organizačnej zmeny je podpora novej obchodnej stratégie, ktorá orientuje ponuku spoločnosti T-Global do segmentu priemyselnej bezpečnosti. Pre tento segment sme v priebehu niekoľkých rokov vyvinuli vlastné softvérové riešenia, ktoré si postupne našli uplatnenie vo viacerých náročných projektoch.

Našou novou ambíciou je preniknúť na medzinárodné trhy. Potenciálnych zákazníkov chceme zaujať nielen ponukou vlastných originálnych produktov, ale aj zaujímavými technickými riešeniami a kvalitnými službami.

Od januára 2022 sa vydávame na novú cestu. Cestu, na ktorej nás čakajú nové výzvy a náročné ciele. Veríme, že spolu s Vami bude naša cesta úspešná.

Ing. Ivan Dudáš
CEO, T-Global s.r.o.

Dôležitá informácia

Všetkým obchodným partnerom zároveň oznamujeme, že s platnosťou od 01.01.2022 spoločnosť T-Global s.r.o. preberá všetky záväzky spoločnosti Plettac Systems s.r.o. plynúce z jej doterajšej obchodnej činnosti. Zjednodušene povedané, mení sa len názov spoločnosti, adresa a osoby, s ktorými ste boli doteraz v kontakte, ostávajú nezmenné.

Ešte raz ďakujeme za podporu. Ceníme si vaše partnerstvo a tešíme sa, že vám budeme môcť naďalej poskytovať inovatívne produkty a zaujímavé riešenia.

T-Global - inovatívne riešenia

T-Global

Spoločnosť T-Global vyvíja a dodáva aplikačný softvér využívajúci špecifické vlastnosti termovíznych a termografických kamier. Softvér je určený predovšetkým pre protipožiarnu prevenciu a detekciu, priemysel, výskum a vývoj, ochranu a bezpečnosť.

T-Global je členom skupiny Plettac Systems.

Kontakt

 T-Global s.r.o.
 Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín
sales(at)tglobal.eu
 +421 43 3211 441