T-Thermal Monitoring

Systém na prevenciu pred požiarom a prehriatím určený pre vonkajšie a vnútorné aplikácie

Termografický systém umožňujúci identifikovať nebezpečenstvo požiaru ešte pred jeho vypuknutím

Thermal image
Thermal image
Thermal image
Thermal image
Thermal image
Thermal image

Včasná detekcia kritického zvýšenia teploty

Systém T-Thermal Monitoring je určený na nepretržité monitorovanie teplotných udalostí a procesov, ktoré sa vyskytujú na povrchu pozorovaných predmetov a oblastí. Systém dokáže rýchlo identifikovať nežiaduce teplotné anomálie pozorovaných predmetov (stačí malý nárast teploty) a okamžite na to upozorní obsluhu.

Ako systém funguje?

Pozorovaný objekt/priestor je nepretržite monitorovaný termografickými kamerami. Videostream (infračervené plus viditeľné spektrum) vrátane nasnímaných teplotných dát sa priebežne prenáša z kamier do centrálneho riadiaceho systému, kde sa pomocou inteligentného softvéru v reálnom čase vyhodnocujú.

Ak systém T-Thermal Monitoring zistí nežiaduce zmeny teploty pozorovaných objektov (prekročenie prednastaveného teplotného prahu alebo preddefinovaného teplotného gradientu), automaticky upozorní obsluhu. Včasné varovanie môže výrazne ovplyvniť rozhodnutie operátora. Správne riadený zásah môže zabrániť rozsiahlemu poškodeniu alebo zabrániť úplnému zničeniu pozorovaného objektu.

Popis systému

Systém sa skladá z troch základných subsystémov:

 1. termografické / bi-spektrálne kamery, ktoré sú nainštalované na mieste a nepretržite monitorujú teplotu pozorovaného objektu
 2. infraštruktúra na prenos údajov o signáli a teplote
 3. systém správy alarmov, ktorý zaznamenáva a vyhodnocuje teplotné údaje z termografických kamier v reálnom čase

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI

Monitorovanie teploty v reálnom čase

Riadiaci systém automaticky v reálnom čase vyhodnocuje údaje o teplote prichádzajúce z pripojených termografických kamier. Algoritmus riadiaceho softvéru je nastavený tak, aby bol schopný okamžite rozpoznať vznik teplotných anomálií v pozorovanej oblasti. Keď systém identifikuje nejaké anomálie (prekročenie prednastaveného teplotného prahu alebo preddefinovaného teplotného gradientu), okamžite na to upozorní obsluhu (teplotný alarm).

Aktuálny stav (normálny / alarm) všetkých meracích kanálov sa nepretržite zobrazuje na obrazovke monitora. Operátor tak kedykoľvek presne vie, kde práve nastala riziková situácia. V momente výstrahy / alarmu systém operátorovi automaticky zobrazí živé video z kamery, ktorá práve spustila proces alarmu (infračervené plus viditeľné spektrum), ako aj dôležité teplotné údaje súvisiace s pozorovanou teplotnou anomáliou. Všetky spomenuté informácie pomáhajú operátorovi urobiť rýchle a správne rozhodnutia a zvoliť optimálnu formu reakcie na záchranu kritickej situácie.

Monitorovací režim je plne automatizovaný, takže systém nevyžaduje obsluhu.

Zobrazovanie v reálnom čase

Systém stále poskytuje operátorovi živé video a údaje o teplote z pozorovaných oblastí. Operátor má teda stále veľmi aktuálne a jasné informácie o dianí v monitorovanom priestore.

Nepretržité nahrávanie videa/dát

Systém umožňuje vykonávať nepretržité záznamy video streamu a teplotných dát pozorovaných objektov, ktoré poskytuje termokamera. Kapacita záznamu závisí od hardvérovej konfigurácie (história až niekoľko týždňov).

Analýza zaznamenaných údajov o teplote

Systém umožňuje podrobne vykonať spätnú analýzu zaznamenaných teplotných udalostí a ich časový priebeh. Systém ponúka dva nezávislé spôsoby analýzy:

 • vizuálne - prehrávanie termografického toku ako videa (IR spektrum)
 • grafický - časový priebeh teploty pre vybrané teplotné body/oblasti

Spätná analýza zaznamenanej teplotnej udalosti umožňuje určiť presný čas jej vzniku a taktiež jej časový priebeh. Informácie (znalosti) získané z analýzy môžu byť použité na identifikáciu príčin udalostí. Tieto môžu byť neskôr použité pri navrhovaní účinných preventívnych opatrení.

Vlastnosti systému

 • riešenie klient/server - umožňuje navrhovať rozsiahle systémy s väčším počtom pracovných staníc
 • pripojenie až 24 kamier
 • navrhnuté pre bi-spektrálne kamery (infračervené a viditeľné spektrum)
 • pripravené pre PTZ kamery s možnosťou prednastavenia polôh
 • 25 samostatných ROI pre každý kamerový kanál (ROI - oblasť záujmu)
 • automatická detekcia prekročenia prednastaveného teplotného prahu alebo preddefinovaného teplotného gradientu
 • vhodné pre vnútorné aj vonkajšie aplikácie
 • schopnosť pozorovať veľké objekty a oblasti
 • mono alebo multizobrazenie
 • dlhodobé nahrávanie video a rádiometrického streamu (údaje o teplote)
 • spätná analýza zaznamenaných dát - tvorba časových grafov priebehu teploty a prehrávanie video záznamov (IR spektrum)
 • rýchle vyhľadávanie sekvencie videa/údajov na analýzu - podľa dátumu/času alebo výberom z denníka udalostí
 • navrhnuté pre nepretržitú prevádzku (24/7)
 • profesionálne riadenie alarmov
 • výstupy na ovládanie systémov tretích strán
 • Flirkompatibilné s termografickými kamerami FLIR
  A35/65, A50/70, A400/700
T-Thermal Monitoring: the screen of the system

Aplikácie

T-Thermal Monitoring je možné použiť všade tam, kde existuje riziko poškodenia zariadení v dôsledku nekontrolovaného prehriatia (porucha zariadenia, chyba regulácie, ľudský faktor atď.). T-Thermal Monitoring dokáže identifikovať problém skôr, než nastane nebezpečná situácia.

 

Exteriér a interiér
 • rafinérie a sklady ropných produktov
 • vysokonapäťové rozvodne a zariadenia na distribúciu elektriny
 • elektrárne a teplárne (turbíny, generátory, atď.)
 • železiarsky a oceliarsky priemysel
 • výroba výbušnín
 • drevospracujúci priemysel
 • muničné sklady
 • významné vojenské objekty

 

Diagnostika porúch a prediktívna údržba
  • zadieranie ložísk a iných rotujúcich dielov
  • dopravné pásy
  • motory
  • kompresory
  • čerpadlá
  • nízkonapäťové zdroje a zariadenia
  • a ďalšie

Naša ponuka

A. Vopred nakonfigurované systémy (hardvér a softvér)

TTM-SA
Inteligentný systém detekcie požiaru a prehriatia
Kompaktný a cenovo výhodný

PC and thermal cameras
 • plug and play riešenie
 • možnosť pripojenia až až 6 termokamier
 • 5 nezávislých nastaviteľných ROI (oblastí záujmu)
 • 2 nastaviteľné parametre detekcie pre každú ROI
  • L - teplotný prah 1 (PRE-ALARM)
  • H - teplotný prah 2 {ALARM)
 • prehľadný manažment alarmov
 • veľa praktických funkcií

Vyžiadajte si cenovú ponuku: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

B. Softvér

TTM-PRO
Profesionálny systém detekcie požiaru a prehriatia

TTM-PRO box
 • riešenie server/klient, modulárny systém
 • pripojenie až 24 termovíznych kamier
 • pripojenie až 9 sieťových klientov/pracovných staníc
 • pripravené pre bispektrálne kamery (infračervené a viditeľné)
 • 25 nezávislých nastaviteľných ROI* pre každý kanál kamery
 • 3 nastaviteľné parametre detekcie pre každú ROI
  • L - teplotný prah 1 (PRE-ALARM)
  • H - teplotný prah 2 {ALARM)
  • G - gradient (rýchlosť nárastu teploty Δt/Čas)
 • dlhodobý záznam video a rádiometrického toku (teplotné údaje)
 • postanalýza zaznamenaných teplotných dát (vybraná sekvencia)
  • časové grafy na zobrazenie priebehu teploty
  • prehrávanie videa vybranej sekvencie (infračervené a viditeľné)
 • profesionálne riadenie alarmov
 • výstupy na ovládanie systémov tretích strán
 • veľa praktických funkcií

*ROI – oblasť záujmu

Vyžiadajte si cenovú ponuku: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

C. Komplexné riešenie podľa požiadaviek zákazníka

Sme pripravení navrhnúť pre vás komplexný systém detekcie požiaru/prehriatia, ktorý bude spĺňať požiadavky vášho projektu. Náš návrh môže obsahovať všetky kľúčové komponenty, ktoré budete potrebovať pre úspešné nasadenie systému (napr. termografické kamery, vysielací systém/infraštruktúra, centrálny riadiaci systém, operátorské pracoviská atď.).

Vyžiadajte si cenovú ponuku: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Prevencia je lacnejšia ako spôsobené škody!

 

 

Na stiahnutie

pdf T-Thermal brožúra

 

 

T-Global - inovatívne riešenia

T-Global

Spoločnosť T-Global vyvíja a dodáva aplikačný softvér využívajúci špecifické vlastnosti termovíznych a termografických kamier. Softvér je určený predovšetkým pre protipožiarnu prevenciu a detekciu, priemysel, výskum a vývoj, ochranu a bezpečnosť.

T-Global je členom skupiny Plettac Systems.

Kontakt

 T-Global s.r.o.
 Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín
sales(at)tglobal.eu
 +421 43 3211 441