T-Sound Monitoring

Akustický monitorovací systém kritickej a technickej infraštruktúry

Automatická detekcia zvukových zmien spôsobených technickými poruchami

Systém T-Sound Monitoring je určený na nepretržitý akustický monitoring kritických a tetechnických infrašruktúr vrátane strojov a zariadení. Cieľom monitoringu je včas zachytiť zvukové anomálie, ktoré sú jedným z príznakov blížiacej sa technickej poruchy (neprirodzený hluk, pískanie, syčanie a pod.).

Ako systém funguje?

Pozorovaný objekt/oblasť je nepretržite monitorovaný priemyselnými mikrofónmi. Zvukové informácie sa z mikrofónov prenášajú do centrálneho riadiaceho systému, kde sa pomocou inteligentného softvéru v reálnom čase vyhodnocujú.

Systém T-Sound Monitoring je navrhnutý tak, aby bol schopný rozpoznať rôzne druhy zvukových anomálií:

 1. charakterizované rýchlymi/skokovými zmenami (úder, prasknutie, výbuch a pod.)
 2. charakterizované veľmi pomalými zmenami - zvyšovanie intenzity/frekvencie trvá aj niekoľko hodín/dní/týždňov a preto sú počas prevádzky ťažko rozpoznateľné (postupné zvyšovanie hluku, slabé pískanie, syčanie a pod.)

Akonáhle systém T-Sound Monitoring rozpozná zmeny zvuku presahujúce prednastavené hodnoty (intenzita, frekvencia, charakter), okamžite upozorní operátora na rizikovú situáciu. Ak je systém kombinovaný s kamerovým systémom, automaticky prepne na centrálny monitor obraz z kamery prislúchajúcej k sektoru, v ktorom bola zmena zvuku zaregistrovaná.

Včasné varovanie a dostatok informácií z miesta poruchy (zvuk, obraz) môže výrazne ovplyvniť rozhodnutia operátora. Včasný a správne riadený zásah môže zabrániť poškodeniu, alebo zničeniu zariadenia.

Popis systému

Systém sa skladá z troch základných subsystémov:

 1. priemyselné mikrofóny, ktoré nepretržite snímajú zvuk v mieste záujmu
 2. infraštruktúra na prenos zvukových signálov
 3. centrálny riadiaci systém ktorý v reálnom čase zaznamenáva a vyhodnocuje zvukové informácie

Kľúčové vlastnosti

Nepretržité monitorovanie

Režim monitorovania je plne automatický a nevyžaduje prítomnosť obsluhy. Počas režimu monitorovania systém zobrazuje zvukové spektrum zvuku z pripojených mikrofónov.

Automatická detekcia

V prípade, že systém rozpozná v sledovanom mieste nejaké zvukové anomálie, okamžite upozorní operátora zariadenia na rizikovú situáciu. Aktuálny stav (normálny/poplachový) všetkých zvukových kanálov sa nepretržite zobrazuje na obrazovke centrálneho monitora. Operátor tak v akomkoľvek okamžiku presne vie, v ktorom mieste práve nastala riziková situácia. V momente upozornenia systém operátorovi automaticky zobrazí, ktorý parameter (intenzita/frekvencia/charakter) spustil alarmový proces.

Analýza pravdepodobných príčin rizikovej udalosti

Zachytený zvuk zo všetkých pripojených mikrofónov je nepretržite zaznamenávaný a archivovaný v centrálnom dátovom úložisku. Takto zaznamenaný zvuk je ideálnym základom pre spätnú analýzu toho, čo sa stalo. Systém T-Sound Monitoring dokáže operátorovi prehrať zvolené zvukové sekvencie, označiť kritické zvukové momenty, ukázať ich frekvenčné spektrum a tiež graficky znázorniť trendy zvukových zmien vo zvolenom časovom úseku.
Výsledky vyššie uvedenej spätnej analýzy poskytujú operátorovi dostatok informácií na posúdenie situácie pred rizikovou udalosťou, počas nej a po nej. Získané informácie môžu pomôcť určiť presný začiatok zvukových zmien a často aj pravdepodobnú príčinu vzniku rizikovej udalosti.

T-Sound Monitoring: the screen of the system

Vlastnosti systému

 • riešenie klient/server - umožňuje navrhovať rozsiahle systémy s väčším počtom pracovných staníc
 • až 24 zvukových kanálov
 • pripravené pre kombináciu s PTZ kamerami s možnosťou prednastavenia polôh
 • automatická detekcia prekročenia prednastavených hladín zvuku
 • pripravené pre vnútorné aj vonkajšie aplikácie
 • mono alebo multizobrazenie zvyukových spektier
 • dlhodobé nahrávanie zvuku
 • analýza zvukových záznamov – prehrávanie sekvencií, zobrazenie zvukového spektra, trendové grafy zvukových zmien v čase
 • rýchle vyhľadávanie sekvencie videa/údajov na analýzu - podľa dátumu/času alebo výberom z denníka udalostí
 • navrhnuté pre nepretržitú prevádzku
 • intuitívne a užívateľsky prívetivé rozhranie

Kde môže byť systém T-Sound Monitoring použitý?

Všade tam, kde je potrebná včasná identifikácia rizikových momentov spôsobených zlyhaním niektorej časti zariadenia (prasknuté vysokotlakové potrubie, poškodený motor, čerpadlo, poškodený dopravný pás, zadreté ložisko, poškodený klinový remeň, poškodený hydraulický systém atď.).

 

Vyžiadajte si cenovú ponuku: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Riešenie podľa požiadaviek zákazníka
Sme pripravení navrhnúť pre vás detekčný systém, ktorý bude spĺňať požiadavky vášho projektu. Náš návrh môže obsahovať všetky kľúčové komponenty, ktoré budete potrebovať pre úspešné nasadenie systému (napr. senzory, systém/infraštruktúru na prenos, centrálny riadiaci systém, pracoviská operátorov atď.).

 

Prevencia je lacnejšia ako spôsobené škody

 

 

Na stiahnutie

pdf T-Sound brožúra

 

 

T-Global - inovatívne riešenia

T-Global

Spoločnosť T-Global vyvíja a dodáva aplikačný softvér využívajúci špecifické vlastnosti termovíznych a termografických kamier. Softvér je určený predovšetkým pre protipožiarnu prevenciu a detekciu, priemysel, výskum a vývoj, ochranu a bezpečnosť.

T-Global je členom skupiny Plettac Systems.

Kontakt

 T-Global s.r.o.
 Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín
sales(at)tglobal.eu
 +421 43 3211 441