Vizuálna kontrola vysokoteplotných procesov

Výrobné procesy odohrávajúce sa pri vysokých teplotách väčšinou nie je možné sledovať priamo. Bráni tomu vysoká teplota okolia, dym a mnohokrát to neumožňujú priestorové podmienky.
Jedným z prostriedkov, ktoré dokážu operátorovi sprostredkovať živý obraz z miesta s vysokou teplotou, sú kamery. Pre takéto prostredie je nutné použiť špeciálne konštruované kamery, ktoré sú schopné v tomto extrémnom prostredí trvale pracovať.

Oblasti použitia:

Tepelné elektrárne

Tepelné elektrárne

Cementárne

Cementárne

Sklárne

Sklárne

Spaľovne komunálneho odpadu

Spaľovne komunálneho odpadu

Výroba železa a ocele

Výroba železa a ocele

Výroba keramiky

Výroba keramiky

Pozrite si kamery schopné pracovať vo vysokých teplotách z našej ponuky.

Viac informácií

T-Global - inovatívne riešenia

T-Global

Spoločnosť T-Global vyvíja a dodáva aplikačný softvér využívajúci špecifické vlastnosti termovíznych a termografických kamier. Softvér je určený predovšetkým pre protipožiarnu prevenciu a detekciu, priemysel, výskum a vývoj, ochranu a bezpečnosť.

T-Global je členom skupiny Plettac Systems.

Kontakt

 T-Global s.r.o.
 Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín
sales(at)tglobal.eu
 +421 43 3211 441