Vizuálna kontrola jadrových zariadení

Požiadavky bezpečnostných štandardov pre prevádzku jadrových zariadení sú postavené veľmi vysoko. Jedným z prvkov, ktoré pomáhajú zvyšovať úroveň bezpečnosti v jadrových zariadeniach, sú kamerové systémy. Kamery je možné použiť všade tam, kde lokálne podmienky nedovoľujú priamu prítomnosť obslužného personálu (vysoká radiácia, vysoká teplota).

Vizuálna kontrola a monitoring jadrových zariadení

Kamery pre trvalý monitoring (24/7)

Používajú sa na sledovanie dôležitých zariadení a častí kritickej infraštruktúry. Cieľom monitoringu je včas spozorovať situácie, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť prevádzky jadrovej elektrárne. Takými môžu byť napríklad nekontrolovaný únik pary, únik chladiacej vody, dym, požiar, ale aj nefungujúce zariadenie. Konštrukcia kamier umožňuje ich plnú funkčnosť v prostredí so silnou radiáciou a vysokou teplotou počas celého ich životného cyklu.

Viac informácií

jadrové zariadeniajadrové zariadeniajadrové zariadenia

Termografické kamery pre trvalý monitoring teplotných podmienok (24/7)

Teplotný monitoring zariadení a častí kritickej infraštruktúry umožňuje zvýšiť bezpečnosť prevádzky jadrových zariadení na najvyššiu možnú úroveň. Cieľom monitoringu je rozpoznať nebezpečné situácie ešte v štádiu ich vzniku. To znamená omnoho skôr, ako ich dokážu zaregistrovať bežné senzory a kontrolné systémy.

Teplotný monitoring sa vykonáva pomocou špeciálnych termografických kamier, ktoré kontinuálne merajú teplotu pozorovaných objektov. Kamery dokážu rozpoznať aj malé teplotné zmeny a včas identifikovať rizikové situácie. Takými môžu byť napríklad únik pary, únik chladiacej vody, prehriatie elektrických súčiastok a zariadení, prehriatie materiálu vplyvom trenia a pod.

Včasné spozorovanie neštandardných teplotných podmienok môže zabrániť vážnym poruchám a priemyselným haváriám.

Viac informácií

jadrové zariadeniajadrové zariadeniajadrové zariadenia

Kamery pre inšpekciu jadrových zariadení

Radiačne odolné inšpekčné kamery sa používajú na vizuálnu kontrolu neprístupných častí jadrových zariadení, ako sú napríklad nádoba jadrového reaktora, vysokotlaké potrubia primárnej zóny, bazény s jadrovým palivom a podobne. Používajú sa aj na sledovanie procesu výmeny palivových súborov v jadrovom reaktore.

Viac informácií

jadrové zariadeniajadrové zariadeniajadrové zariadenia

jadrové zariadeniajadrové zariadeniajadrové zariadenia

T-Global - inovatívne riešenia

T-Global

Spoločnosť T-Global vyvíja a dodáva aplikačný softvér využívajúci špecifické vlastnosti termovíznych a termografických kamier. Softvér je určený predovšetkým pre protipožiarnu prevenciu a detekciu, priemysel, výskum a vývoj, ochranu a bezpečnosť.

T-Global je členom skupiny Plettac Systems.

Kontakt

 T-Global s.r.o.
 Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín
sales(at)tglobal.eu
 +421 43 3211 441