Monitorovanie teplotných podmienok termografickými kamerami

Automatická detekcia prehriatia a požiaru

Nekontrolované prehriatie strojov a ich súčastí je mnohokrát príčinou neočakávaných porúch výrobných zariadení. Dôsledkom takýchto porúch sú často rozsiahle výpadky výroby a vysoké náklady na opravu. Nekontrolované prehriatie v kombinácii s požiarom môže byť dokonca príčinou vážnych priemyselných havárií.

Termografické monitorovacie systémy môžu znížiť riziko neočakávaného prehriatia strojov a zariadení na minimum. Monitorovaním a včasným pozorovaním teplotných anomálií je možné účinne zabrániť vzniku nebezpečných situácií a minimalizovať tak riziko vzniku veľkých škôd.

Thermal imageThermal imageThermal image

Thermal imageThermal imageThermal image

Systém T-Thermal Monitoring je určený na monitorovanie teplotných podmienok a automatickú detekciu prehriatia.
T-Thermal Monitoring dokáže identifikovať problém skôr, než nastane nebezpečná situácia.

Viac o systéme T-Thermal Monitoring

 

Prevencia je lacnejšia ako spôsobené škody!

 

 

Viac o systéme T-Thermal Monitoring

T-Global - inovatívne riešenia

T-Global

Spoločnosť T-Global vyvíja a dodáva aplikačný softvér využívajúci špecifické vlastnosti termovíznych a termografických kamier. Softvér je určený predovšetkým pre protipožiarnu prevenciu a detekciu, priemysel, výskum a vývoj, ochranu a bezpečnosť.

T-Global je členom skupiny Plettac Systems.

Kontakt

 T-Global s.r.o.
 Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín
sales(at)tglobal.eu
 +421 43 3211 441